Support - HSG Thailand
Home » Support
ทำไมใครๆก็ติดใจวงศ์ธนาวุฒิ

ความแตกต่างของบริการ ที่สร้างตำนานของความสำเร็จ

ความใส่ใจในบริการของ Sheet Metal Solution Center by Wongtanawoot สร้างมิติของการบริการที่ส่งผลชัดเจนด้านผลประกอบการของลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเติบโตอย่างต่อเนื่องด้านไลน์การผลิตคือหัวใจของการให้บริการที่แตกต่างของเรา

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Service Contract :

บริการหลังการขายเมื่อเครื่องหมดประกันที่มาพร้อมกับ package service ทำให้ลูกค้าป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องด้วยการใช้งานที่รู้เท่าไม่ถึงการได้อย่างทันท่วงที มาพร้อมกับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายที่คุณจะประทับใจ

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Tool Selection :

ความประทับใจในบริการหลังการขายที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการคัดเลือกเครื่องมือ tooling ที่ใช้ได้กับเครื่องจักรของเราเพื่อให้การทำงานนั้นคล่องตัว ลงทุนได้อย่างประหยัด และที่สำคัญตอบโจทย์การ พับ พันช์ ได้ตรงประเด็นเป็นอย่างดี

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Training :

การฝึกอบรมสัมนาคือหัวใจของการพัฒนาบุคลากรซึ่่งนับเป็นกำลังสำคัญของการสร้างความก้าวหน้าให้กับฝ่ายผลิตอย่างถาวรในระยะยาว การให้ความรู้จากบุคลากรมืออาชีพจะทำให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานมากขึ้น

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Troubleshooting :

ทีมช่างของวงศ์ธนาวุฒิมุ่งมั่นบรรจุหลักสูตรการเพิ่มพูน troubleshooting เพื่อตีกรอบปัญหาที่มักจะเกิดกับเครื่องเพื่อให้เกิด super manual คู่มือที่จะทำให้เราชี้ชัดปัญหาและหาทางแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

QR Code :

Operator หน้าเครื่องตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้จากระบบ QR Code ที่สร้างขึ้นมาในชุดวีดีโอแก้ไขปัญหาพื้นฐานทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลารอคอยและให้ operator ได้ลองทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจผิดพลาดบางประการระหว่างรอทีมงาน Service

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Commissioning Process :

ใช้งาน Used AMADA อย่างทรงพลัง และทรงคุณค่าด้วยกระบวนการปรับสภาพเครื่องตามหลักสูตร แม่นยำในการทำงานและใส่ใจในรายละเอียดของการดูแลเครื่องเพื้อให้เกิดความมั่นใจในการส่งมอบและการใช้งานในระยะยาว

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Service Report :

ประวัติการให้บริการคือหัวใจของการวินิจฉัยอาการและความเสียหายได้เป็นอย่างดี ระบบรายงานของเราออกแบบให้ทีมช่างสามารถอ่านรายงานจากที่ใดก็ได้บนระบบ Cloud พร้อมกับส่งรายงานการทำงานไปยังลูกค้าได้ตลอดเวลาเพื่อความมั่นใจในการให้บริการ

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Service Line@ :

รับแจ้งเรื่องราว ไขข้อข้องใจ ทั้งด้านเครื่องจักร และบริการที่ต้องการให้พัฒนาหรือปรับปรุง ฉับไวด้วยระบบการทำงานที่ตอบสนองข้อเรียกร้องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Support Machine :

มีเครื่องสำรองไว้ช่วยรองรับงานผลิตกรณีงานล้นมือ ผลิตไม่ทัน หรือเครื่องจักรที่มีข้อจำกัดบางประการเสมือนหนึ่งว่าคุณมีโรงงานที่สองโดยไม่ต้องลงทุน

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Prototype Center :

ร่วมคิดค้น สร้างชิ้นงานตัวอย่างให้จับต้องได้จริง เป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางที่มีความชำนาญในการให้บริการด้านการทำสินค้าต้นแบบ

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Spare Parts Control :

ระบบสำรองอะไหล่และเครื่องมือให้บริการครบครัน ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการหลังการขาย

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

Process Solution :

ตอบโจทย์การให้บริการด้วยการร่วมกันวิเคราะห์การทำงานทุกขั้นตอนก่อนลงทุน สร้างความเป็นไปได้จากตัวเลขและขั้นตอนที่จับต้องได้จริง

วงศ์ธนาวุฒิ_hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot

One Stop Service :

ที่เดียวครบสำหรับงาน Sheet Metal Processing เลเซอร์ พันช์ ตัด พับ ม้วน และอื่นๆ สำหรับงานโลหะแผ่น

บริการที่ดีนั้นมาจากหัวใจของการพัฒนาที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าในระยะยาว

มั่นใจใช้บริการจาก Sheet Metal Solution Center by Wongtanawoot

hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot_วงศ์ธนาวุฒิ
Putting The Customer First
hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot_วงศ์ธนาวุฒิ
30 Minutes Quick Response
hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot_วงศ์ธนาวุฒิ
24/7 Online Service
hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot_วงศ์ธนาวุฒิ

Pre-sales Service

Pre-sales Technical Consultation

1. According to customer requirements, providing customers with product information, technical consultation, technical guidance, assisting customers or customizing professional laser processing solutions for customers through a variety of channels such as network, telephone, letter, and door-to-door service.

2. The company has four fully equipped intelligent exhibition halls in the headquarters, Suzhou, Qingdao and Ningbo branches, equipped with a professional reception team, which can provide customers with on-site visiting and inspection reception, on-site machine testing, incoming sample proofing and sample mailing at any time.

During Service

Assist customers in planning, designing production sites, free customer training, etc.

1. The company adheres to the principle of honesty and fairness, regardless of the amount of the contract,  new or existing customers,  domestic and foreign customers, we will treat with integrity and fairness; 2. Strictly implement the provisions of the contract. For each device ordered by the customer, we will strictly abide by the product standards, conduct multiple quality inspections, ensure quality and quantity to meet the requirements before shipment; 3. On-site inspections for machine usage. Assisting customers in planning and designing production sites in accordance with the actual conditions of water, electricity, gas to meet the equipment operating requirements; 4. When the equipment is delivered, provide customers with a complete set of equipment operation instructions, including installation guide, maintenance guide, unloading guide, training guide, etc.. 5. In order to ensure that customers can use the equipment efficiently and safely, HSG Laser will provide free and complete customer training. Before using the equipment, customers need to send machine operators to the HSG Laser training center to accept the related training, including laser basic theory, safety protection, equipment operation and maintenance, etc. After passing the training, a certificate of completion will be issued to effectively ensure the safety of the machine and the operator.
hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot_วงศ์ธนาวุฒิ
hsg_fiberlaser_เครื่องตัดเลเซอร์_Wongtanawoot_วงศ์ธนาวุฒิ

After-Sales Service

24/7 Service

1. The warranty period of the machine is 1 year (excluding: optical lenses, cutting nozzles, etc., equipment damage by wrong operations, natural disasters, force majeure factors, private changes, etc. are not covered by the warranty), free installation, free software upgrade; 2. Quick response within 2 hours. After receiving user’s report for repairing, after-sales engineer reply with solutions clearly or arrives at the equipment site within 24 hours; 3. Network remote service and 400 telephone service, professionally trained engineers provide technical support and services to users around the world through the network; mainly use social software such as QQ, WeChat, Teamviewer to remotely and quickly find faults online and deal with them in a short time. Ensure users use equipment better; 4. During the warranty period, the company will also occasionally assign engineering and technical personnel to work on user equipment for technical inspections, routine maintenance and inspection of equipment, also solve users’ doubts.