Blog
Home » Blog
10 มาตรฐานการชี้วัดคุณภาพงานตัดด้วย High Power Fiber Laser2021-07-09

เครื่องตัดเลเซอร์ High Power Fiber Laser ในการตัดงานหนาโดยมีกำลังตั้งแต่ 6-20 kW กันเป็นส่วนใหญ่ เหตุผลสำคัญเพราะการประหยัดต้นทุนต่อชิ้นที่ทำได้ดีกว่ากำลังวัตต์ต่ำ (1-4kw) และพลังความร้อนที่ทำให้การตัดงานหนาเป็นไปได้สวยงามมากกว่า

ตัดงานบาง เลือกอะไรดีระหว่าง 1kw กับ 3kW2021-07-15

เหตุผลที่วันนี้ใครๆ ก็หันมาซื้อไฟเบอร์เลเซอร์กำลังวัตต์ที่สูงขึ้นนั่นก็เพราะราคาของ fiber laser source ประหยัดลง แต่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยเห็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตัดของ 1kw 2kw 3kw กันอย่างชัดเจน

HSG FIBER LASER TUBE CUTTING2021-07-16

เมื่อวิศวกรรมโยธาโครงสร้างโลหะสร้างเงินให้กับคุณได้ ใครเริ่มต้นได้ไว ก็ไปได้ไกลกว่า ช่วงชิงไปทั้งตลาด โอกาส และที่สำคัญคืออนาคตของการเติบโต